15.01.2024 tarihinde yapılan sınav sonucu açıklanmıştır…

Projemiz kapsamında yapılacak eğitim faaliyetleri için 15.01.2024 tarihinde yapılan sınav sonucunda aşağıdaki aday Yenilebilir Enerji Asil Listesine girmeyi hak kazanmıştır.

  1. Ber*** Tu*** 172********

15.01.2024