Eğitimler

Anasayfa » Eğitimler

Proje kapsamında verilecek eğitim faaliyetleri aşağıdaki gibidir.

Genel Mesleki Eğitim Dersleri: Projenin istihdam sağlamayı amaçladığı bilgisayarlı tasarım ve üretim, yenilenebilir enerji, otomasyon ve bakım-onarım konularında gerekli olan mesleki bilgi ve becerileri kazandıracak derslerden oluşmaktadır.

Genel mesleki eğitimler sonunda Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından onaylı sertifika verilecektir.

1. Grup: Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim

Teknik Resim20 ders saati
Bilgisayar Destekli Tasarım (AutoCAD)30 ders saati
Bilgisayar Destekli Tasarım (SolidWorks)  70 ders saati
Bilgisayar Destekli Üretim (SolidCAM)  80 ders saati
Bilgisayarlı Sayısal Kontrol (CNC40 ders saati

TOPLAM :        240 ders saati

2. Grup: Yenilenebilir Enerji Sistemleri

Elektrik-Elektronik Ölçmeleri10 ders saati
Elektrik Makineleri10 ders saati
Koruma Sistemleri10 ders saati
Elektromekanik Kumanda10 ders saati
PLC40 ders saati
SCADA40 ders saati
Sensörler ve Transdüserler10 ders saati
Pnömatik -Hidrolik Sistemler10 ders saati
Proje Okuma ve Çizme10 ders saati
Yenilenebilir Enerji Mevzuatları10 ders saati
Güneş Enerjisi Sistemleri20 ders saati
Rüzgar Enerjisi Sistemleri20 ders saati
Hidroelektrik Enerji Sistemleri20 ders saati
Biogaz ve Biotkütle Enerji Sist20 ders saati

                        TOPLAM:         240 ders saati

3. Grup: Endüstriyel Otomasyon Sistemleri

Elektrik-Elektronik Ölçmeleri10 ders saati
Sensörler ve Transdüserler10 ders saati
Elektromekanik Kumanda20 ders saati
PLC40 ders saati
SCADA40 ders saati
Operatör Panel20 ders saati
Motor Sürücüler20 ders saati
Endüstirel Robotlar40 ders saati
Süreç Kontrol20 ders saati
Pnömatik -Hidrolik Sistemler20 ders saati

TOPLAM:         240 ders saati

Yeterliğe Dayalı Modül Eğitimi:

Bu eğitimler sonrasında kursiyerlere MEB onaylı sertifika verilecektir.

                1. Grup: Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim

Makine Teknolojisi Alanı
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Makine Bakım Ve Onarım
Program No: 140003001
İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı                           16 ders saati
Makine Bakım Onarımı24 ders saati

TOPLAM:        40 ders saati

                 2. Grup: Yenilenebilir Enerji Sistemleri                                   

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Yüksek Gerilim Sistemleri
Program No: 115006301
İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı                           16 ders saati
Yüksek Gerilim Sistemleri24 ders saati

                                                                                         TOPLAM:        40 ders saati

                 3. Grup: Endüstriyel Otomasyon Sistemleri                                   

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Endüstriyel Bakım Onarım
Program No: 115005901
İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı                           16 ders saati
Otomasyon Sistemleri Bakım Ve Onarımı24 ders saati

                                                                                         TOPLAM:        40 ders saati

                                                                              Genel TOPLAM:        120 ders saati

Eğitimlerin etkin bir şekilde olması için 3 grup oluşturulacaktır. Eğitimler Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte planlanacak ve eğitimin sonunda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilmesi sağlanacaktır.

Kişisel Gelişim Eğitimleri (Soft Skill):

Proje kapsamında verilmesi planlanan kişisel gelişim eğitimleri kursiyerlerin iş hayatınca ast ve üst personel ile nasıl iletişim kuracağı, iş ortamına ve takım çalışmasına uyum sağlama, liderlik etme, personeli işe motive etme ve karşılaştıkları problemlere çözüm üretebilme gibi konularda bireysel gelişimlerini ve becerilerini arttırmalarını amaçlamaktadır. Ayrıca bulundukları iş ortamında iş kazası ve güvenliği konusunda dikkat etmeleri gereken konular için gerekli eğitim verilecektir.

Etkili İletişim Teknikleri10 ders saati
Liderlik ve Motivasyon    10 ders saati
Problem Çözme Yöntemleri 12 ders saati
İş Sağlığı ve Güvenliği24 ders saati

                            TOPLAM:        56 ders saati

Çevre, Sürdürülebilirlik ve Farkındalık Eğitimi:

Kursiyerlerimizin ülkemiz ve dünya üzerinde artan çevre sorunlarına nasıl çözüm üretileceği, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımın önemi ve enerji verimliliğin sürdürülebilir bir dünya için farkındalık artırılması ve daha bilinçli bir toplum oluşturmak için aşağıdaki eğitimler verilecektir. Böylece sürdürülebilir bir kalkınmaya destek sağlanacaktır.

Çevre Koruma8 ders saati
Yenilenebilir Enerji   8 ders saati
Enerji Verimliliği 8 ders saati

                             TOPLAM:       24 ders saati

KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi:

Mesleki ve diğer eğitimleri almış 60 kişilik kursiyerlere 16 saatlik KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi verilecektir. KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, kendi işini kurmak isteyen kursiyerlerin bir iş planına dayalı olarak kuracağı işletmelerin başarı düzeylerini artırmak amacıyla düzenlenmektedir. Böylece online olarak KOSGEB tarafından yapılan sınavdan başarılı olmalarına katkı sağlanacaktır. Bu eğitim sonunda kursiyerlerin KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi için online olarak başvuru yapmaları ve sınavlara katılmaları sağlanacaktır. İnternet üzerinden yapılan sınavlardan başarılı olan kursiyerlere verilen belge ile “Yeni Girişimci Desteği” den yararlanabilirler. Böylece kursiyerlere girişimcilik ruhu kazandırılarak KOSGEB ‘in iş kurmada sağlamış olduğu desteklerden faydalanmaları sağlanacaktır.

İşbaşı Eğitimleri: 45 saatlik işbaşı eğitimi, proje kapsamındaki mesleki eğitim alan işsiz gençlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen bir programdır.

Staj Faaliyeti: Tüm eğitimleri sektörün içinde yaşayarak görecek ve deneyim kazanacakları bir işyerinde 20 iş günü staj yapacaktır.

Toplam Eğitim Planı:

Eğitimin AdıDers SaatiGün Sayısı
Genel Mesleki Eğitim3 grup x 240 saat = 720 saat240/8saat = 30 gün
Yeterliğe Dayalı Modül Eğitimi3 grup x 40 saat = 120 saat40/8 saat = 5 gün
Genel Beceri Eğitimi                                               56 saat56/8 saat = 7 gün
Çevre, Sürdürülebilirlik ve Farkındalık Eğitimi       24 saat24/8 saat = 3 gün
KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi                16 saat16/8 saat = 2 gün
İşbaşı Eğitimleri                                                        45 saat45/5 saat = 9 gün
Staj 20 iş günü20 gün
Toplam Ders Saati720+120+56+24+16= 936 ders saati 
Toplam bir kursiyerin eğitime katılım gün sayısı 30+5+7+3+2+9+20 76 gün
Üç Seminer ve bir Konferans faaliyetlerinin olduğu günler için kursiyer katılımı 4 gün
Kursiyerin toplam 10Euro Cep Harçlığı alacağı gün sayısı 80 gün

Ders İçerikleri

Teknik Resim
• Teknik Resme Giriş
• Parçaların Görünüş Çeşitleri
• Perspektiften Görünüş Çıkarma
• İki Görünüşten Üçüncü Görünüşün Elde Edilmesi
• Görünüş Çıkarma ve Ölçülendirme
• Kesit Resimler
• Endüstriyel Uygulamalar

 Bilgisayar Destekli Tasarım (AUTOCAD)
• AutoCAD Giriş
• AutoCAD 2D (iki boyutlu çizim)
• AutoCAD Layer Kullanımı
• AutoCAD Perspektif Çizim Yöntemleri
• AutoCAD Text Dimension (Ölçülendirme)
• AutoCAD Ölçülendirme
• Layouts (Sayfa/Pafta)
• Plot (Yazdırma)
• Endüstriyel Uygulamalar

Bilgisayar Destekli Tasarım (SolidWorks)
• SolidWorks Programına Giriş
• SolidWorks ile Tasarımına Giriş
• Temel Fonksiyonlar
• Sketch Mantığı
• 3D tasarım
• Basit Parça Modelleme
• Çoklu Gövdelerle Çalışma
• İleri Parça Modellemeye giriş
• Teknik Resim Temelleri
• İleri Teknik Resme Giriş
• Weldment
• E-Drawings
• Montaj temelleri
• İleri Montaja Giriş
• Sac Metal Modelleme
• Yüzey Modelleme
• Kalıp Modelleme
• Endüstriyel Uygulaması

Bilgisayar Destekli Üretim (SolidCAM)
• SolidCAM programına giriş
• SolidCAM arayüz tanıtımı
• SolidCAM ile Frezeleme
• SolidCAM ile üretim seçenekleri
• 2D eksen (XZ) tornalama (2D Milling)
• 2.5D eksen (XY-Z) frezeleme (2.5D Milling)
• 3D eksen frezeleme (3D Milling)
• Çok yönlü frezeleme (Multi sided Machining)
• Beş eksen frezeleme (5-Axes Milling)
• Yüksek hızlı makineleme (HSM)
• Torna freze işlemleri (Turn-Mill)
• Tel erezyon (Wire Cut)
• Endüstriyel Uygulaması

Bilgisayarlı Sayısal Kontrol (CNC)
• CNC’nin Tanımı ve Önemi.
• CNC Torna Tezgahları ve Kısımları.
• CNC Torna Tezgahlarında Kullanılan Kesici Takımlar
• CNC Tezgahlarında Eksenler
• CNC Tezgahlarında Koordinat Sistemleri
• CNC Program Yapısı
• CNC Programlama İlkeleri
• Endüstriyel Uygulaması

Elektrik – Elektronik Ölçmeleri
• Elektrik Ölçme ve Ölçme Hataları
• Elektriksel Büyüklüklerin Ölçülebilen Değerleri
• Osiloskop
• Analog ve Dijital Ölçü Aletleri
• Güç ve Enerji Ölçümü
• Algılayıcılar
• Ölçü Transformatörleri
• Sinüzoidal Akımda Direnç, Kapasite, İndüktans ve Ortak İndüktansın Ölçülmesi
• Endüstriyel Uygulamalar

Elektrik Makineleri
• Senkron Makinaların Çeşitleri ve Yapıları
• Senkron Makinelerin Uyarma Sistemleri
• Senkron Makinelerin Yol Verme Yöntemleri
• Senkron Makinaların Eşdeğer Devreleri ve Gerilim Fazör Diyagramları
• Senkron Generatörde Güç ve Moment Eşitlikleri
• Senkron Generatörün Tek/Paralel Çalışması
• Endüstriyel uygulamalar

Koruma Sistemleri
• Koruma Sistemlerine Giriş
• Koruma sistemlerinde koordinasyon
• Topraklama sistemleri
• Sigorta ve Röle Destekli Koruma Sistemleri
• Aşırı akım koruma röleleri
• Gerilim koruma röleleri
• Motor koruma rölesi
• Mesafe jkoruma rölesi
• Diferansiyel koruma rölesi
• Endüstriyel Uygulamalar

Elektromekanik Kumanda
• Kumanda Devrelerine Giriş
• Kumanda Elemanları Tanıtımı (Butonlar, Sınır Anahtarları, Röleler, Kontaktörler, Sigortalar)
• Devre Şemaları
• Asenkron Motorlar
• Yol Verme Yöntemleri
• Endüstriyel Uygulamalar

PLC
• Programlanabilir Lojik Denetleyicilere (PLC) Giriş
• PLC Seçimi
• PLC Yapıları ve İç Devreleri
• PLC Giriş ve Çıkış Elemanları (Algılayıcı, Motor, Valf)
• PLC Programlama Dilleri
• Temel Komutlar
• Zamanlayıcılar ve Uygulama
• Sayıcılar ve Uygulama
• Matematiksel İşlemler
• Karşılaştırma Uygulamaları
• PLC Kontrol Devrelerinin Çizimi
• Programlama Örnekleri
• Endüstriyel uygulamalar

SCADA
• TIA portal operator paneline giriş
• TIA portal ile SCADA Haberleşme Ayarlarının Yapılması
• TIA portal ile SCADA da temel objeler
• TIA portal ile SCADA da butonlar, list box ve combo box kullanımı
• TIA portal ile SCADA da bargraf slider gauge
• TIA portal ile SCADA da PLC uygulama
• TIA portal ile SCADA da animasyon oluşturma
• TIA portal ile SCADA da alarm oluşturma
• TIA portal ile SCADA da Runtime ekranı
• TIA portal ile SCADA da ekrandan değer girme, değer okuma ve skala etme
• TIA portal ile SCADA da user administration
• TIA portal ile SCADA da trend ve historical data
• TIA portal ile SCADA da reçete uygulaması
• TIA portal ile SCADA da rapor
• TIA portal ile SCADA da template oluşturma
• TIA portal ile SCADA da popup sayfa oluşturma
• Endüstriyel uygulamalar

Sensörler ve Transdüserler
• Basınç Algılayıcı ve Dönüştürücüleri
• Sıcaklık Algılayıcı ve Dönüştürücüleri
• Fotoelektrik (Optik) Algılayıcı ve Dönüştürücüleri
• Manyetik Algılayıcı ve Dönüştürücüleri
• Ses Algılayıcı ve Dönüştürücüleri
• Sensörler için kalibrasyon cihazı kullanımı
• Endüstriyel Uygulamalar

Pnömatik ve Hidrolik Sistemler
• Hidroliğin tanımı ve özellikleri
• Hidroliğin temel prensipleri
• Hidrolik güç birimi
• Hidrolik pompalar
• Hidrolik Filtreler
• Hidrolik silindirler
• Yön kontrol valfleri
• Basınç kontrol valfleri
• Akış kontrol valfleri
• Hidrolik akümülatörler
• Sızdırmazlık elemanları
• Hidrolik yağlar, kavitasyon
• Bağlantı elemanları
• Hidrolik devre çizimi
• Pnömatiğin tanımı ve temel prensipler
• Kompresörler
• Hava kazanları
• Kurutucular
• Dağıtım hattı
• Şartlandırıcı
• Yön kontrol valfleri
• Pnömatik silindirler
• Pnömatik motorlar
• Mantık valfleri
• Pnömatik-elektrik sinyal dönüştürücüler
• Algılayıcılar
• Elektrik devre şeması çizimi
• Pnömatik devre çizimleri
• Endüstriyel Uygulaması

Proje Okuma ve Çizme
• Kuvvetli Akım Sembolleri Çizimi
• Çizilmiş Projenin İncelenmesi
• Kolon Şeması (Enerji Dağıtım Şeması)
• Gerilim Düşümü ve Akım Kontrolü
• Kabloların Taşıyacağı Akım Kapasite Tablosu
• Seçilen Kablonun Uygunluğunun Kontrolü
• Kompanzasyon Hesabı
• Atölye Aydınlatma Tablosunu Hazırlama
• Yükleme Cetveli
• Maliyet Hesabı
• Endüstriyel Uygulamalar

Yenilenebilir Enerji Mevzuatları
• Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Mevzuatı
• Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Mevzuatına Genel Bakış
• YEK Destekleme Mekanizması
• Lisanssız Elektrik Üretimi
• Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi (YEK-G)
• Enerji Verimliliği Yükümlülükleri
• Destek ve Teşvikler
• Kamu Açısından Yükümlülükler
• Endüstriyel İşletmeler
• Enerji Performans Sözleşmesi

Güneş Enerjisi Sistemleri
• Güneş Enerjisi Sistem ve Ekipmanı
• Güneş Enerjisi Arazi Uygulamaları
• Güneş Enerjisi Çatı Uygulamaları
• FV Teknolojiye Dayalı GES’lerin Diğer Kullanım Alanları 
• Lisanssız Elektrik Üretimi Faaliyeti
• Lisanslı Elektrik Üretimi Faaliyeti
• Endüstriyel Uygulaması

 Rüzgâr Enerji Sistemleri
• Enerji Amaçlı Rüzgâr Ölçümleri ve Veri Değerlendirme
• Rüzgâr Enerji Potansiyelinin Belirlenmesi
• Lisanssız Elektrik Üretimi Faaliyeti
• Lisanslı Elektrik Üretimi Faaliyeti
• RES’lerin Bakım ve Onarımı
• Endüstriyel Uygulaması

Hidroelektrik Enerji Sistemleri
• Hidroelektrik Santrallere Genel Bakış
• Hidroelektrik Santralleri Ekipmanları ve İşletilmesi
• SCADA (Kontrol ve Koruma Sistemi)
• Şalt ve Diğer Ekipmanlar
• Bakım – Onarım
• Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği
• Endüstriyel Uygulaması

 Biogaz ve Biokütle Enerji Sistemleri
• Biyokütle Dönüşüm Yöntemleri
• Biyogazın Temelleri
• Biyogaz Sistemlerinin Tasarımı ve Sistem Parçalarının Tanıtılması
• Biyogaz Sistemlerinin İşletilmesi
• Biyogaz Ürün Yönetimi
• Biyogaz Sistemi Fizibilite Örneği
• Endüstriyel Uygulaması

Operatör Panel
• Operatör panel tanımı ve çeşitleri
• Operatör panelleri programlama
• Operatör panel program tanıtımı
• Yeni bir proje oluşturma
• Ekran ayarları yapmak
• Operatör panelinin PLC ile bağlantısını gerçekleştirmek
• Ekranda display oluşturma
• Bar grafiği
• Ekranda yazı kullanmak
• Ekranda buton objesi kullanmak
• Animasyon
• Fonksiyon tuşları
• Görsel şekil tanımlama
• Verileri grafiksel olarak görme
• Birden çok sayfa arasında geçiş
• Hata mesajlarını hazırlama
• Programı operatör paneline yüklemek
• Endüstriyel uygulamalar

Motor sürücüler
• Giriş, Sürücü sistemlerin tanımı
• Frekans dönüştürücü inverterlerin çalışma prensibi
• Frekans dönüştürücü inverterin kontrol ünitesi (CU)
• Frekans dönüştürücü inverterin güç modülü (PM)
• İnverter menü yapısı
• İnverterin parametre ayarlamaları ve diğer ayarlar
• Veri yedekleme ve hata teşhisi
• Setpoint kanalları ve kapalı çevrim kontrolü
• İnverterin çalışma fonksiyonları
• Endüstriyel uygulamalar

Endüstriyel Robotlar
• Endüstriyel Robotlara Giriş
• Kontrol Paneli
• Robot Kontrolör Mesajları
• Endüstriyel Robot Çalışma Modları
• Endüstriyel Robot Güncel Pozisyon Bilgisi
• Endüstriyel Robot Akslarının Hareket Ettirilmesi
• Endüstriyel Robot Koordinat Sistemleri
• Koordinat Sisteminde Robot Hareket Türleri
• World Koordinat Sisteminde Robot Hareketi
• Tool Koordinat Sisteminde Robot Hareketi
• Base Koordinat Sisteminde Robot Hareketi
• Harici Alet ile Endüstriyel Robot Hareketi
• Robot Aks Ayar (Mastering) İşlemleri
• Yazılım Limit Şalteri
• Endüstriyel Robotta Yükler
• Tool Kalibrasyon Teknikleri
• Base Kalibrasyon Teknikleri
• Robot Programlama
• Program Modülleri
• Robot Programları Çalıştırma ve Geliştirme
• Robot Hareket Komutları
• Aksa Özel Hareket
• Rota Hareketleri Oluşturma
• Mantıksal Programlamanın Temelleri
• Bekleme Fonksiyonları
• Basit Anahtarlama Fonksiyonları
• Rota Anahtarlama Fonksiyonları
• Tutucular (Gripper)
• Teknoloji Paketi ile Gripper Programlama
• Mantıksal Fonksiyonlarla Gripper Programlama
• KRL ile Robot Programlamaya Giriş
• Veri Tipleri ve Değişkenler
• Harici Çevre Birimleri Programlama
• Endüstriyel Robotik Uygulamaları

Süreç Kontrol
• Borulama ve Enstrümantasyon Diyagramı İçeriği
• Borulama ve Enstrümantasyon Diyagramı standartları
• Temel semboller ve yerleşim
• Ekipman kodlama kuralları
• Boru hattı kodlama kuralları
• Yardımcı kaynak kodlama kuralları
• Proses kontrol çevrimleri kodlama kuralları
• ESD kodlama kuralları
• Trip, alarm, interlok kodlama kuralları
• Sinyal hatları kodlama kuralları
• Genel çizim kuralları
• Dış kaynaklara bağlı kurallar
• Paftalar arası geçiş kuralları
• Legend Hazırlama
• Legend Okuma
• Endüstriyel Uygulaması

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı
• İş sağlığı ve güvenliğinin önemi, amacı
• İş sağlığı ve güvenliği kurulunun oluşumu ve görevleri
• İşverenin yükümlülükleri
• Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
• İş kazasının tanımını
• İş kazasının nedenlerini
• Meslek hastalıklarının tanımı nedenleri
• İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma ilkeleri
• Kişisel koruyucu donanımları
• İş kazası ve meslek hastalıklarında yapılacak hukuki işlemler
• Risk değerlendirmesi
• Ergonomik risk etmenleri
• Kimyasal risk etmenleri
• Fiziksel risk etmenleri
• Biyolojik risk etmenleri
• Psiko-sosyal risk etmenleri
• Elektrikten kaynaklanacak riskler
• Ekranlı araçlarla çalışma kuralları
• Yüksekte çalışma ile ilgili riskler
• Acil durumlar
• Acil durum planını
• İlkyardımda yapılması gereken temel ilkeler
• Parlama ve parlamadan korunma ilkeler
• Patlama ve patlamadan korunma ilkeleri
• Yangın ve yangından korunma ilkeleri
• Sağlık ve Güvenlik işaretleri

Makine Bakım Onarımı
• İletkenlere uygulanan işlemler
• Kesme işlemi, soyma işlemi, bükme işlemi, iletkenleri bağlama yöntemleri
• Basit elektrik devresi kurma işlemi
• Faz kontrolü yapma
• Basit müdahele ile motor devri değiştirme
• Elektrikler ilgili temel işlemler ve dikkat edilmesi gereken hususlar
• Makine yerleşim planı hazırlama aşamaları
• Makineyi yerine taşıma işlemi
• Makineyi uygun araçla taşımanın önemi
• Sistemlerin düzenli kontrollerini ve bakımlarını yapmanın önemi
• Kaldırma ve taşıma araçları
• Kaldırma ve taşıma araçlarının kullanım özellikleri
• Arıza tespit etme yöntemleri
• Makine bakım onarımını yaparken dikkat edilmesi gerekenler
• Hidrolik devre elemanlarını, hidrolik devre şeması oluşturma kriterleri
• Hidrolik devre bakım planı hazırlama
• Hidrolik sistemlerde sistemin özelliğine bakım ve onarım aşamaları
• Pnömatik devre elemanları, pnömatik devre şeması oluşturma kriterleri
• Pnömatik sistemlerde sistemin özelliğine göre bakım onarım yapma aşamaları
• Vidalı birleştirme elemanları, emniyetli bağlama elemanları basit mekanizma elemanlarının birleştirme türleri
• Mekanizmalarda kullanılan aktarma elemanları

Yüksek Gerilim Sistemleri
• Elektrik elektronik ölçme uygulamalarında kullanılan araç gereçler
• Fiziksel büyüklükleri ölçme yöntemleri
• Elektriksel büyükleri ölçme yöntemleri
• Kuvvetli akım devre elemanları
• Türlerine göre baskı devre hazırlama yöntemleri
• Devre elemanlarının sembolleri
• Devre elemanlarının montajı
• Güç kaynağı yapım aşamaları
• Elektrik enerjisinde kullanılan kaynakları
• Elektrik alanını, elektrik potansiyeli, elektrik akımı, elektrik akımı birimleri, elektrik akımı çeşitleri
• Pillerin yapısı ve çalışması
• Elektrik direkleri görevleri, sınıfları,
• Travers, izolatör, parafudur, YG sigortalar,
• Topraklama ve elemanları, işletme topraklaması, yalıtım, toprak ölçme aletleri çalışma prensipleri
• Havai hat iletkenleri
• Havai hat iletken üretim standartları
• Damper ve Camper
• Enerji kabloları, yeraltı kabloları
• Arıza tanımını, arıza bulma ve giderme yöntemleri
• Transformatör, kondansatör, vb. sağlamlık kontrolü
• Enerji üretim santralleri,
• Şalt sahaları
• AG ve YG trafolar
• Kesici, ayırıcılar
• Direk üstü ve bina üstü trafolar
• Pano çizimi ve çeşitleri
• Akım ve gerilim transformatörleri
• Kompanzasyon

Otomasyon Sistemleri Bakım ve Onarımı
• Elektrik elektronik ölçme yöntemleri
• Zayıf ve kuvvetli akım devreleri
• Asenkron motor ve kumanda devreleri
• Pnömatik sistem devreleri
• Elektropnömatik sistem devreleri
• Hidrolik sistem devreleri
• Trafo ünitelerindeki kumanda ve koruma sistemleri
• PLC kontrol programı
• Ünitelerin PLC ile kontrolü
• Asenkron motorun PLC ile kontrolü
• Operatör panelini programlama işlemleri
• Step ve servo motoru sürme işlemleri
• ADC-DAC devreleri
• Mikrodenetleyiciyi ve programı
• Transistör, tristör, diyak ve triyak
• Endüstriyel uygulamalarda ısı, manyetik, basınç optik ve ses transdüserleri/sensörleri

Etkili İletişim Teknikleri
• Etkili İletişim ve Doğru Anlamak
• Etkili İletişim ve Doğru Anlatma
• Sanal İletişim
• Etkili İletişim ve Toplumsal Cinsiyet
• İletişimde Kalite
• Etkili İletişimde Konuşma ve Dinleme
• Etkileme, Etkili İletişim ve İkna Edici Konuşma
• Sözsüz İletişim: Etkili İletişimin Temeli

Liderlik Ve Motivasyon
• Liderlik kavramı ve Liderlik ve Yöneticilik Arasındaki Farklar
• Etkin Liderin Özellikleri
• Liderlikte Kişilik, Beceriler ve Tarz Yaklaşımları
• Davranışsal, Durumsal ve Çağdaş Liderlik Yaklaşımları
• Liderlik ve Motivasyon İlişkisi
• Motivasyonda Kapsam Kuramları
• Motivasyon’da Süreç Teorileri
• Motivasyonda Yeni Yaklaşımlar
• Stratejik Liderlik ve Kriz Dönemlerinde Liderlik

Problem Çözme Yöntemleri
• Bilgi Türleri ve Analitik Yaklaşım
• Süreçlerle Problemlerin Tespiti
• Problem Çözme Teknikleri
• PUKÖ ve Bağlı Yöntemler, 5N-1K Metodu, Ağaç Diyagramı
• Altı Şapkalı Düşünme Tekniği
• Korelasyon Diyagramı
• Beyin Fırtınası ve Yorumsal Kıyaslama
• Pareto Analizi, Gruplandırma Tekniği
• Problem Çözümleri ve Karar Alma
• Çözümsüzlükte Karar Alma ve Riskler

Genel İş Sağlığı Ve Güvenliği
• Çalışma Mevzuatı İle İlgili Bilgi Ve Çalışanların Yasal Hak Ve Sorumlulukları
• İşyeri Temizliği ve Düzeni
• İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçlar
• Meslek Hastalıklarının Sebebi
• Hastalıktan Korunma Prensipleri ve Korunma Tekniklerinin Uygulanması
• Biyolojik ve Psikososyal Risk Etmenleri
• İlkyardım
• Kimyasal Risk Etmenleri
• Ergonomik ve Fiziksel Risk Etmenleri
• Elle Kaldırma ve Taşıma
• Parlama, Patlama, Yangın ve Yangından Korunma
• İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı
• İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü İş Kazalarının Sebepleri Ve Korunma Prensipleri
• Güvenlik ve Sağlık İşaretleri
• Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı

Çevre Koruma
• Çevre Sağlığı Kavramı ve Sağlığın Belirleyicileri
• Hava Kirliliği
• Su Kirliliği
• Katı Atıklar, Radyasyon ve Gürültü
• Gıda Güvenliği
• Toprak Kirliliği
• Gürültü Kirliliği
• Enerji Kirliliği
• Çevre Etki ve Değerlendirmesi         
• Meslek Hastalıkları
• Kazalar ve Zehirlenmeler
• Çevre Sağlığında Koruyucu Önlemler
• Çevre Sorunlarına Yaklaşım
• Dünyada ve Türkiye’de Çevre Sağlığı

Yenilenebilir Enerji
• Güneş Enerjisi
• Rüzgar Enerjisi
• Jeotermal Enerji
• Biyoenerji
• Biyokütle Kaynakları
• Çevre Enerji Kaynakları
• Hidrojen Enerjisi
• Hidroelektrik Enerji

Enerji Verimliliği
• Enerji tasarrufunun önemi
• Türkiye’nin ve Türk Sanayisinin genel enerji durumunu / yapısı
• Birincil enerji kaynaklarının üretimi, tüketimi ve yönetimi
• Enerji verimliliği ve artırıcı uygulamalar
• Elektrik güç sistemlerinde ve aydınlatmada enerji tasarrufu
• Ekonomik analiz yöntemleri
• Yenilenebilir enerji kaynaklarını uygulanabilirliği ve analizi
• Değişik sektörlerdeki enerji verimliliğini artırıcı uygulamalar

KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
• Girişimciliğin temel kavramları ve girişimcilerde bulunması gereken özellikler
• İşletmeciliğin tanımı, işletmeleri etkileyen çevresel faktörler
• Ticaret hukuku ve işletme kuruluş şekilleri
• Borçlar hukuku temel kavramları, iş ve sosyal güvenlik hukuku
• İşletme fonksiyonları genel tanımları
• Yönetim kavramı, planlama kavramı, vizyon, misyon ve stratejik plan kavramları,
• Plan çeşitleri, faydaları ve planlamada dikkat edilecek hususlar
• İş planı ve örgütlenme kavramı
• Örgütlenme şekilleri, ilkeleri
• Koordinasyon, yetki, denetim, pazarlama ve uzmanlaşma kavramı
• Yeni ürün fiyatlama stratejileri
• Reklam ve halkla ilişkiler
• Satış tutundurma ve pazarlama