Proje Sekreter İlanı

Proje Sekreteri
Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin yürütücüsü olduğu Avrupa Birliği (AB) destekli “This Youth Can Do A
Good Job” projesi kapsamında Samsun ilinde 30 Haziran 2024 tarihine kadar tam zamanlı 2024 yılı
brüt asgari ücret olan 20.002,50 TL aylık maaş ile İş Kanunu’na göre haftalık azami çalışma süresi olan 45 saati aşmayacak şekilde çalışacak bir proje sekreteri alımı gerçekleştirilecektir
NİTELİKLER VE BECERİLER:
* En az ön lisans mezunu olması.
* Personel, büro konularında en az 2 ay deneyimli (belgelendirmesi gerekli) ayrıca kariyere sahip olması ve bunları belgelendirebilmesi tercih sebebidir,
* İletişim becerileri yüksek, yoğun proje faaliyetlerine uyum sağlayabilecek, sorumluluk sahibi olması,
* Başvuru sahibinin 29 yaş altı bir NEET olması (NEET: Ne Eğitim ve Ne İstihdamda yer almayan kişi)
tercih sebebidir,
* Tam bilgisayar okuryazarlığı; MS Office programlarının ileri düzey kullanımı becerisi,
* Sonuç odaklı, ayrıntılara güçlü bir şekilde dikkat eden ve zaman yönetimi kuvvetli olması,
* Hem bağımsız hem de bir ekip ortamında çalışabilme becerisine sahip olması,
* Proje yönetimi konusunda deneyim tercih sebebidir,
* Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış ya da en az 2 yıl tecilli,
* Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
* Belgelendirmek kaydıyla İngilizce bilmesi tercih nedenidir.
İŞ TANIMI
* Proje koordinatörü ve koordinatör yardımcısı ile iş birliği içinde, projenin uygulanması,
koordinasyonu ve kontrolü, iç izleme ve değerlendirme toplantılarının dokümantasyonunun
hazırlanması,
* Yerel makamlar, ortaklar, yararlanıcılar ve eğitmenlerle iletişim ve iç ve dış yazışmalar
sorumluluğu,
* Proje kapsamındaki faaliyetlerin yararlanıcılarının ve kursiyerlerinin kayıtlarının tutulması,
* Proje ile ilgili tüm yazışmalar, haberleşmeler, toplantıların organizasyonu, iletişim diğer illerdeki
ilgili kişiler ve kurumlar ile irtibat vb. sekreterya işlerini yürütmek,
* Proje süresince belgelerin dokümantasyonu ve genel iletişim süreçleri yürütmek,
* Projenin günlük yönetiminde Proje Ekibine yardımcı olmak,
* Proje kapsamında verilecek eğitimlerin günlük takibi, katılım çizelgelerinin tutulması, eğitim
materyallerinin dosyalanması,
* Toplantıları planlamak, düzenlemek ve toplantı tutanaklarını hazırlamak,
* Proje ile ilgili raporların hazırlanması, biçimlendirilmesi ve yazdırılması için destek sağlamak,
* Aylık olarak proje ekibine ait zaman çizelgelerinin toplanması ve adam-gün kullanımının takibini
yapmak,
* Eğitim programları, çalışma ziyaretleri, toplantılar, seminerler vb. proje etkinliklerinde
organizasyonel destek sağlamak,
* Proje Ekibi ile işbirliği içinde tedarikçilerden satın alma sürecinin yönetilmesi ve dosyalanmasını
sağlamak,
* Proje paydaşları ile Proje Ekibi arasındaki günlük iletişimi yönetmek
*Belirlenen mesai saatleri içinde proje ofisinde bulunarak telefonlara cevap verme, gelen ve giden
tüm evrakları dosyalama vb. proje ofisinin Büro Yönetimini sağlamak,
* Proje dosyalamasını yapılması, proje ilgilileri ve kursiyerler arasında bilgi alışverişinin
düzenlenmesi,
* Proje kapsamındaki doküman ve materyallerinin hazırlanmasında Proje Ekibine yardımcı olmak,
* Proje Ekibi tarafından atanacak diğer görevleri yerine getirmek.
BAŞVURU SIRASINDA SUNULMASI GEREKLİ BELGELER
* Türkçe, fotoğraflı bir öz geçmiş
* Diploma ya da Mezuniyet belgesi örneği
* Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
* Varsa sertifika ve iş deneyimi belgeleri
* Projedeki göreve uygun olduğunu gösterebilecek diğer destekleyici belgeler (zorunlu değildir)
* İŞKUR’a kayıtlı olduğunu gösteren belge

İlgilenen adayların başvuru için gerekli belgeleri ve İŞKUR’a kayıt olduklarını gösteren belgelerini
neetpro@omu.edu.tr adresine belirtilen süreler içinde göndermeleri gerekmektedir.


Yapılacak incelemeler sonrasında başvuran adaylar aşağıda belirtilen tarih ve saatte mülakata alınacaktır.

GÖRÜŞME/MÜLAKAT BİLGİLERİ
Yer: Ondokuz Mayıs Üniv. Mühendislik Fakültesi NEET PRO AB Projesi Ofisi
Tarih: 12.02.2024 Saat: 10:00
Başvuru sonuçları ve her türlü süreç https://neetpro.omu.edu.tr/ adresinden duyurulacaktır.

Not: Alınacak Proje Sekreteri Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin yürütücüsü olduğu Avrupa Birliği (AB) destekli “This Youth Can Do A Good Job” projesi kapsamında proje bitiş tarihi olan 30.06.2024 tarihine kadar çalıştırılacaktır. Bir aylık deneme süresi vardır. Yapılacak aylık ödeme içinde yemek ve yol yardımı dahildir.
Not: Adayların evrakları üzerinde yapılan kontrollerde istenilen pozisyona için gerekli şartları uygun olmayan ya da yanlış beyanda bulunduğu tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak işe alımı yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır.


NOT: İŞKUR yeni kayıt nasıl yapılır?
İŞKUR’a kayıt olabilmeniz için öncelikle https://esube.iskur.gov.tr/ linki üzerinden İŞKUR giriş sayfasına gidin. Ardından İş Arayan kısmından üye ol seçeneğine tıklayarak karşınıza çıkan üyelik sözleşmesini okuyup onaylamanız gerekmektedir. Sistemde talep edilen kişisel bilgileriniz tamamlanır ve iş arama durumu aktif olarak seçilir. Sonrasında ise https://www.turkiye.gov.tr/iskur-kayit-belgesi linki üzerinden İŞKUR kayıt belgesi alınır.

14.01.2024