Eğitmen Başvuru

Anasayfa » Eğitmen Başvuru

    Eğitim Vermek İstediğiniz Ders :


    Başvuru için gerekli belgeler:
    1-Türkçe, fotoğraflı bir özgeçmiş (Akademisyenler için YÖKSİS’ten alınacak özgeçmişler geçerlidir, 2-Akademi dışından başvuru yapacak eğitimci adayları için başvurulan derse ait sertifika veya tecrübeyi gösterir belge , 3-Grup 2 içindeki ders(ler)e başvuran adaylar için MEB modülüne ait eğitici kriterlerini sağladığını gösterir belge, diploma veya sertifika gibi belgeler, 4-Grup 2 ve Grup 3 içinde yer alan İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı ile Genel İş Sağlığı ve Güvenliği derslerine başvuru yapacak eğitimciler için A sınıfı iş güvenliği uzmanı belgesi, 5-İlgili derse ait mezun olunan okulun diploma ya da mezuniyet belgesi örneği, 6-Başvurusunu yaptığı ilgili ders için uygun niteliğe sahip olduğunu gösterebilecek diğer destekleyici belgeler