Amaçlar

Anasayfa » Amaçlar

PROJENİN GENEL VE ÖZEL AMACI

Projenin Genel Amacı:

Yapılacak proje faaliyetleri ile NEET’lerin işgücü piyasası ihtiyaçlarına göre istihdamını artırmaktır.

Özel Amacı :

1- NEET’lerin bilgisayar destekli tasarım, üretim, bakım onarım, endüstriyel otomasyon ve yenilenebilir enerji konusunda istihdam edilebilirliğini arttırmak, yenilikçi ve girişimci becerilerini geliştirmek.
2- Üniversite-Sanayi arasında yeni etkileşimler yaratmak.
3- Kariyer ve meslek danışmanlıkları ile genç işsizlerin daha ileri kariyer yapmalarına katkı sağlamak.
4- Engelli gençlerin sanayi üretimine katılmasını desteklemek.
5- Gençlerde İŞKUR’un hizmetlerine yönelik farkındalığı arttırmak.
6- OMU‘nin mezuniyet sonrası iş hayatına geçişte kariyer ve meslek danışmanlığı faaliyetlerini geliştirmek.
7- TR83 bölgesinde sanayi üretiminde yüksek teknoloji kullanımı konusunda ihtiyaçları anketle ortaya çıkarmak.