Sözlü Mülakata Girmeye Hak Kazanan Kursiyer Adayları Listesi Açıklanmıştır.

Sözlü mülakata girmeye hak kazanan aday listesi aşağıdaki listede yer almaktadır.
Sözlü mülakatlar 13-14-15 Aralık 2023 tarihinde yüz yüze ve çevrimiçi olarak yapılacaktır.

SAMSUN
 TC NumarasıAdı Soyadı
1372????????Bur?? CEY???
2322????????Vur????? AKD????
3531????????Sal????? TÜR???
4355????????Pol?? UT??
5250????????Gün?? ZAR???????
6579????????Bat???? BES???
7100????????Kaz?? ÇA?
8 Fat?? Keb?? BAŞ??
9481????????Bur????? İSK?????
10188????????Zah?? İsm??? OCA???
11102????????Ker?? VAN??
12489????????Muz????? Oğ??  BİR????
13613????????Tay??? GÖK???
14402????????En?? BÜY?????????
15371????????Nur????? AYD??
16612????????Ahs?? Mer?? AKD????
17293????????Ert????? Ö?
18293????????Erc?? Ö?
19163????????Mes?? AKB???
20279????????Sey????? TUR??
21358????????Öm?? Far?? DEM?????
22603????????Hil?? SÖY???
23412????????Berk???? SEZ??
24246????????Muh?????? Al? SOY??
25501????????Zül??? Did?? ERT??
26328????????Kem??  Tah?? SAĞ???
27650????????Bes?? ÖZK??
28261????????Fur??? ŞİR??
29565????????Ser??? SE?
30649????????En?? Sar? YIL?????
31463????????Ert????? KÜÇ????
32229????????Fur??? DUM??
33270????????Gür??? YÜC??
34240????????Fey?? Seh?? KEL????
35277????????Alp?? BAŞ??
36108????????Der?? SEZ??
37336????????Se?? KOÇ?????
38105????????Ayl?? ÖZD????
39104????????Rüm???? OC??
40100????????Uf?? GÜN?????
41486????????Fat?? GE??
42583????????Ahm?? GÜN??
43359????????Bur?? BAY???
44134????????Yun?? Em?? KAR????
45292????????Bed????? DİŞ??
46515????????Sey?? Bil?? KU??
47224????????Cen?????? VAR??
48307????????Bur?? GÜL?????
49375????????İbr???? ŞEN??
50158????????Eb?? YUR????
51504????????El?? KOL??
52353????????Ze?? Fur??? KAN??
53274????????Rıd??? Al?? TÜT????
54105????????Muh????? Fur??? ABA???
55505????????Çağ??  Ciğ??
56135????????Mir?? ÇUB????????
57513????????Rec?? Em?? ÖZC??
58682????????Ce? Ba?? GÜZ??????
59326????????Hat??? Mer?? ÇIK??
60325????????Zi?? TUR??
61207????????Ham?? Yiğ?? İŞD??
62226????????Çağ?? AYD??
63356????????Can?? KAL??
64498????????Alp?? GÜR???
65204????????Abd??????? YIL???
66318????????Cel?? BAY???
67288????????Sin?? ÖZT???
68307????????Be?? Ca? KON??
69690????????Mur?? KEŞ??
70158????????Yiğ????? ŞAN??
  TOKAT
 TC NumarasıAdı Soyadı
1   645********Cih** OK**
2   416********Em**** ŞAH**
3   100********Sen** YIL*****
4   193********Em** ÖZ**
5   111********Mah*** Tal** KEP****
6   117********Er** Ca* AKD****
7   532********Ka** DEM****
8  257********Öm** Far** ERÇ****
9  343********Hak** Ka** DAY**
   
  AMASYA
 TC NumarasıAdı Soyadı
1112********Es** BUL**
2129********Sev** ARS***
3174********Fur*** DAĞ**
4211********Hil**Küb** ÇAR*******
5116********Mus**** Ram**** KA**
6124********Hid**** GÖK***
7222********Be**** KA**
8122********Meh*** BİL***
9262********Hak** Cİ**
  ÇORUM
 TC NumarasıAdı Soyadı
1159********Mus**** ŞEN****
2335********Meh*** Ca* KOÇ**
3352********Can*** GÜL***
4360********Gör*** KAR***
5289********Hat*** Giz** ÖZG**
6142********Ber**** ERK**
7145********Ser*** ARI**
8115********Bey** N** EFD**
9314********Üm** Gül*** C**
10351********Gül** Ek** ŞİM***
11239********Mus**** Bah**** BAH**
12308********Fur*** BAT***
13349********Em** KUZ**
14378********En** KA**
15103********İsm** Ar** AKB**
16319********Zey*** OV**
17363********Em** ÇEK**
18398********Hüs**** Ca* KEL**
19218********Sem** YAN**
20197********Kad** SIY*****
21233********Kub**** BÖL*****


11.12.2023