Yazılı Sınav Yerleri ve Saatleri

Yazılı Sınav Yeri ve Saati:
Sınavlar Amasya, Samsun, Çorum ve Tokat illerinde aynı gün ve saatte yapılacaktır.
Yazılı sınav 8 Aralık 2023 Cuma günü saat 10:00 da başlayacaktır. Sınav süresi 1 saattir.
Adayların en geç 09:30 aşağıda belirtilen sınav salonunda olması ve yanlarında kurşun kalem, silgi ile Nüfus Cüzdanı veya TC Kimlik kartlarını bulundurmaları gerekmektedir.

Adaylar kendi illerindeki aşağıdaki adreste yazılı sınava girebileceklerdir.
Samsun İlinde Sınava Girecek Adaylar;
Sınav Yeri: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü Mühendislik Fakültesi Binası
1.kat MF103 -MF104 nolu amfiler
Amasya İlinde Sınava Girecek Adaylar;
Sınav Yeri: Amasya İŞKUR İl Müdürlüğü Binası 3. Kat Toplantı Salonu
Çorum İlinde Sınava Girecek Adaylar;
Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Kampüsü Gazi Caddesi No: 99 
Sosyal Bilimler MYO Binası Amfi-3 salonu
Tokat İlinde Sınava Girecek Adaylar;
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Taşlıçiftlik Yerleşkesi,
Tokat Meslek Yüksekokulu, Giriş Kat, Amfi-A

05.12.2023