Kursiyer Adayları İçin Mülakat Tarihleri ve Saatleri Belirlenmiştir.

Aşağıdaki listede verilen kursiyer adaylarının Samsun ilinde olanlar için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 2. Katta bulunan Proje Ofisinde Yüz yüze yapılacak mülakat için en az yarım saat öncesinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Amasya, Çorum ve Tokat illerinden başvuru yapan aday kursiyerler ile aşağıdaki listede belirtilen gün ve saatte Zoom üzerinden online olarak mülakat yapılacaktır. Kursiyerlerin en az yarım saat öncesinde Zoom güncellemesini de yaparak, gönderilecek linke giriş yapabilmesi için ses ve kamera sistemlerini hazır hale getirmesi gerekmektedir.

Olası zamanlama değişiklikleri için web sayfamızda (https://neetpro.omu.edu.tr/) yeni duyurular yapılacaktır, takip edilmesi önem arz etmektedir.

SAMSUN (Yüz yüze Mülakat)
 TC NumarasıAdı Soyadı13 Aralık 2023
Saat
1372????????Bur?? CEY???9:10
2322????????Vur????? AKD????9:20
3531????????Sal????? TÜR???9:30
4355????????Pol?? UT??9:40
5250????????Gün?? ZAR???????9:50
6579????????Bat???? BES???10:00
7100????????Kaz?? ÇA?10:10
8 Fat?? Keb?? BAŞ??10:20
9481????????Bur????? İSK?????10:30
10188????????Zah?? İsm??? OCA???10:40
11102????????Ker?? VAN??10:50
12489????????Muz????? Oğ??  BİR????11:00
13613????????Tay??? GÖK???11:10
14402????????En?? BÜY?????????11:20
15371????????Nur????? AYD??11:30
16612????????Ahs?? Mer?? AKD????11:40
17293????????Ert????? Ö?11:50
18293????????Erc?? Ö?12:00
 Öğle Arası
19163????????Mes?? AKB???13:00
20279????????Sey????? TUR??13:10
21358????????Öm?? Far?? DEM?????13:20
22603????????Hil?? SÖY???13:30
23412????????Berk???? SEZ??13:40
24246????????Muh?????? Al? SOY??13:50
25501????????Zül??? Did?? ERT??14:00
26328????????Kem??  Tah?? SAĞ???14:10
27650????????Bes?? ÖZK??14:20
28261????????Fur??? ŞİR??14:30
29565????????Ser??? SE?14:40
30649????????En?? Sar? YIL?????14:50
31463????????Ert????? KÜÇ????15:00
32229????????Fur??? DUM??15:10
33270????????Gür??? YÜC??15:20
34240????????Fey?? Seh?? KEL????15:30
35277????????Alp?? BAŞ??15:40
36108????????Der?? SEZ??15:50
37336????????Se?? KOÇ?????16:00
38105????????Ayl?? ÖZD????16:10
39104????????Rüm???? OC??16:20
   14 Aralık 2023
Saat
40100????????Uf?? GÜN?????9:10
41486????????Fat?? GE??9:20
42583????????Ahm?? GÜN??9:30
43359????????Bur?? BAY???9:40
44134????????Yun?? Em?? KAR????9:50
45292????????Bed????? DİŞ??10:00
46515????????Sey?? Bil?? KU??10:10
47224????????Cen?????? VAR??10:20
48307????????Bur?? GÜL?????10:30
49375????????İbr???? ŞEN??10:40
50158????????Eb?? YUR????10:50
51504????????El?? KOL??11:00
52353????????Ze?? Fur??? KAN??11:10
53274????????Rıd??? Al?? TÜT????11:20
54105????????Muh????? Fur??? ABA???11:30
55505????????Çağ??  Ciğ??11:40
56135????????Mir?? ÇUB????????11:50
57513????????Rec?? Em?? ÖZC??12:00
 Öğle Arası
58682????????Ce? Ba?? GÜZ??????13:00
59326????????Hat??? Mer?? ÇIK??13:10
60325????????Zi?? TUR??13:20
61207????????Ham?? Yiğ?? İŞD??13:30
62226????????Çağ?? AYD??13:40
63356????????Can?? KAL??13:50
64498????????Alp?? GÜR???14:00
65204????????Abd??????? YIL???14:10
66318????????Cel?? BAY???14:20
67288????????Sin?? ÖZT???14:30
68307????????Be?? Ca? KON??14:40
69690????????Mur?? KEŞ??14:50
70158????????Yiğ????? ŞAN??15:00
 
   TOKAT (Online Mülakat)
 TC NumarasıAdı SoyadıTarih
15 Aralık 2023
1   645********Cih** OK**9:10
2   416********Em**** ŞAH**9:20
3   100********Sen** YIL*****9:30
4   193********Em** ÖZ**9:40
5   111********Mah*** Tal** KEP****9:50
6   117********Er** Ca* AKD****10:00
7   532********Ka** DEM****10:10
8  257********Öm** Far** ERÇ****10:20
9  343********Hak** Ka** DAY**10:30
   AMASYA (Online Mülakat)
 TC NumarasıAdı SoyadıTarih
15 Aralık 2023
1112********Es** BUL**11:00
2129********Sev** ARS***11:10
3174********Fur*** DAĞ**11:20
4211********Hil**Küb** ÇAR*******11:30
5116********Mus**** Ram**** KA**11:40
6124********Hid**** GÖK***11:50
7222********Be**** KA**12:00
8122********Meh*** BİL***12:10
9262********Hak** Cİ**12:20
 
 
   ÇORUM (Online Mülakat)
 TC NumarasıAdı SoyadıTarih
15 Aralık 2023
1159********Mus**** ŞEN****13:00
2335********Meh*** Ca* KOÇ**13:10
3352********Can*** GÜL***13:20
4360********Gör*** KAR***13:30
5289********Hat*** Giz** ÖZG**13:40
6142********Ber**** ERK**13:50
7145********Ser*** ARI**14:00
8115********Bey** N** EFD**14:10
9314********Üm** Gül*** C**14:20
10351********Gül** Ek** ŞİM***14:30
11239********Mus**** Bah**** BAH**14:40
12308********Fur*** BAT***14:50
13349********Em** KUZ**15:00
14378********En** KA**15:10
15103********İsm** Ar** AKB**15:20
16319********Zey*** OV**15:30
17363********Em** ÇEK**15:40
18398********Hüs**** Ca* KEL**15:50
19218********Sem** YAN**16:00
20197********Kad** SIY*****16:10
21233********Kub**** BÖL*****16:20
11.12.2023