Proje kapsamında yapılacak yazılı ve sözlü mülakat ile tüm değerlendirme ve kayıt işlemlerine ait proje takvimimiz yayınlanmıştır.

Yazılı Sınav Tarihi                                                  8 Aralık 2023

Yazılı sınav aşağıdaki sorulardan oluşmaktadır.

Genel Yetenek (Türkçe ve Matematik)      15 soru

Bilgisayar Destekli Tasarım                        10 soru

Endüstriyel Kontrol Sitemleri                     10 soru

Yenilenebilir Enerji                                    10 soru

Kursiyer adayları genel yetenek sorusunu ve yapmış oldukları tercih veya tercihlere göre alan sorularını cevaplamalıdırlar. Her bir alan için puanlama 15 genel yetenek ve 10 alan sorusundan oluşacaktır.

Yazılı sınav sonuçlarının ilanı                                11 Aralık 2023

Yazılı sınavdan en yüksek notu alan 120 aday sözlü mülakata alınacaktır. Samsun ilinde ikamet edenler OMU Mühendislik Fakültesi proje ofisinde yüz yüze, diğer illerde ikamet edenler ise online olarak sözlü mülakata katılabileceklerdir.

Sözlü mülakata katılacakların ilanı                       11 Aralık 2023

Sözlü mülakat tarih ve saat ve yerlerinin ilanı     12 Aralık 2023

Sözlü mülakat tarihleri                                           13-14-15 Aralık 2023

Yazılı sınavdan alınan notun % 40’ı ve sözlü mülakattan alınan notun % 60’ı alınarak toplam başarı puanı hesaplanacaktır.

Sınav sonuçları sonrasında kursiyer adaylarının asil ve yedek listeleri oluşturulmadan önce proje ekibi ve İŞKUR tarafından eğitimde ve istihdamda olmadıkları kontrol edilecektir. 

Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanılarak asil ve yedek listeler oluşturulacaktır.

Kursiyer asil ve yedek listenin ilanı                       22 Aralık 2023

Kursiyerlerden belirtilen sürede kayıt sırasında istenecek belgeleri elden veya kargo ile proje ofisine teslim etmeleri istenecektir.

Kursiyer kesin kayıtlanma tarihleri                      23-28 Aralık 2023 (17:00’a kadar)

Kursiyer yedek listenin kayıtları                            29 Aralık 2 Ocak 2024 (17:00’a kadar)

Her eğitim grubu için 20 kişilik asil kursiyer kaydı tamamlandıktan sonra her gruba 5 yedek kursiyerin katılımına izin verilecektir. Ancak bu kişiler “Yedek Kursiyer” olarak eğitimlerden ücretsiz olarak yararlanacak ve cep harçlığı almayacaklardır.

Yedek kursiyer kayıtları                                        3-5 Ocak 2024

Asil ve yedek kayıtlı adaylara ait listelerin ilanı  6 Ocak 2024

Eğitimlere başlama tarihi                                      15 Ocak 2024

04.12.2023